• -
  • nl

Call us

FAQ

Zit je met een vraag over jouw verzekering(en) of ben je op zoek naar een nieuw product? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet op jouw vraag? Neem dan snel contact met ons op.

Huren en renoveren in twee verschillende woningen. Moet ik dan twee brandverzekeringen hebben?

Wie bouwt of renoveert, doet dat vaak terwijl hij of zij nog een andere woning huurt. Gelukkig zijn verzekeringsmaatschappijen zich hiervan bewust en is jouw brandverzekering van toepassing op beide woningen gedurende een bepaalde periode. Je moet je verzekeraar hier uiteraard wel tijdig van op de hoogte brengen. Vergeet ook niet je adreswijziging mee te delen, zodra je verhuisd bent. De brandpolis wordt op dat moment dan aangepast. Zo ben je nooit over- of onderverzekerd. Vraag wel zeker advies aan je verzekeringsmakelaar om zeker in orde te zijn.

Kan ik mijn pensioenspaarfonds bij de bank overzetten naar een verzekering pensioensparen?

Ja, maar het valt niet aan te raden, want de wetgeving ziet dit als een vervroegde opname, waarbij de afkoopsom 33% van het gespaarde bedrag bespaard. Het belastingvoordeel dat je dus al genoten hebt, wordt hierdoor helemaal teniet gedaan. Overheveling tussen twee pensioenspaarfondsen of twee pensioenspaarverzekeringen kan wel onder bepaalde voorwaarden.   Wil je van het ene overstappen naar het andere? Laat het ene dan rusten en doe geen nieuwe stortingen meer. Je wordt dan door beide uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Vraag zeker advies aan je verzekeringsmakelaar over de mogelijkheden.

Geldt mijn reisverzekering ook voor een weekendje weg in eigen land?

Wie een doorlopende reisverzekering heeft afgesloten, inclusief annulatie- en bijstandsverzekering, is het hele kalenderjaar door beschermd, zowel in binnen- als buitenland. Lees wel zeker nog eens grondig de polis na, want soms moet je je op een bepaald aantal kilometer van je eigen woning bevinden om te genieten van bepaalde dekkingen, zoals repatriëring naar huis, vervoer van de auto bij pech, en dergelijke meer.

Wat is een schuldsaldoverzekering of overlijdensverzekering?

Een overlijdens- of schuldsaldoverzekering kan je aangaan wanneer je een woonkrediet afsluit. Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel aangeraden, aangezien deze verzekering jou het openstaande bedrag van de lening helemaal of gedeeltelijk uitbetaalt aan de bank indien één van de partijen die de lening hebben ondertekend zou overlijden. Zie dit ook als een gemak voor je erfgenamen. Dankzij een dergelijke verzekering moeten zij immers niet meer instaan voor de verdere aflossing van het openstaande kapitaal. Ook als verzekerde geniet je hier voordeel door, want vaak kan je door een schuldsaldoverzekering af te sluiten een lagere rentevoet verkrijgen of een fiscaal voordeel genieten. De premier voor de overlijdensverzekering wordt berekend op basis van het overlijdensrisico, de termijn en het bedrag van de geleende som.

Ben ik na een ongeval in recht verplicht mijn voertuig te laten herstellen?

Nee. De deskundige die je auto onderzoekt in een garage die je zelf kiest, bepaalt een bedrag dat je sowieso uitgekeerd krijgt. Je kan dus gerust met je beschadigde voertuig blijven rondrijden. Het hoeft wel gezegd dat dit met een omniumverzekering niet altijd het geval is. Daar gelden contractuele bepalingen. Vraag gerust advies aan je makelaar.

Waarom is een autoverzekering zo duur?

De premie voor een autoverzekering wordt berekend op basis van het schadeattest en een bonus-malussysteem. Dat laatste is een puntensysteem waarmee een bestuurdersprofiel wordt gecreëerd en is gebaseerd op het risico dat de autobestuurder vormt voor de maatschappij en of hij of zij al ongevallen heeft veroorzaakt. Hoe ‘veiliger’ de bestuurder, hoe lager de premie. Je premie wordt naarmate je meer rijervaring opdoet gewoonlijk goedkoper, tenzij je natuurlijk roekeloos rijgedrag vertoont en je eigen veiligheid en die van anderen in gevaar brengt. De premie hangt verder ook af van je leeftijd, hoe vaak je rijdt, je aantal kilometers op jaarbasis, het type voertuig, het vermogen van je wagen, enzoverder. Als je daarbij ook nog rekening houdt met het feit dat de verzekeringsmaatschappijen jaarlijks meer dan een miljard euro aan schadevergoedingen uitbetalen, dan is het niet zo abnormaal dat een autoverzekering wat duurder kan zijn.

Heeft een verkeersboete gevolgen voor mijn autoverzekeringspremie?

Als dit een boete betreft die je per post ontvangt niet, want dan spreken we over een minnelijke schikking. Is je overtreding echter ernstiger van aard en word je vervolgd, dan kan dit wel gevolgen hebben voor je verzekering.

Help, mijn autopapieren zijn gestolen!

Bij verlies of diefstal van je autopapieren moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Zij geven je dan een document waarmee je bij je verzekeringsmaatschappij een nieuw inschrijvingsbewijs kunt aanvragen. Het groene verzekeringsbewijs kan je eveneens bij je verzekeraar verkrijgen. Voor het nieuwe gelijkvormigheidsattest moet je bij je garage zijn.

Dekt mijn hospitalisatieverzekering mijn behandeling in elk ziekenhuis?

Ja, in België kan je vrij kiezen in welk ziekenhuis je welke behandeling laat uitvoeren. Er zijn wel wat uitzonderingen wanneer je kiest voor een duurder ziekenhuis, in die zin dat er een plafond kan zijn voor de uitbetaling van erelonen. Lees je polis dus goed na of vraag advies aan je makelaar.

Heeft overgewicht gevolgen voor mijn verzekeringen?

Een premie wordt altijd berekend volgens het risico dat de verzekeraar zal nemen. Heb je overgewicht, dan kan de premie hoger liggen, want het risico op gezondheidsproblemen ligt bij jou hoger. Dit geldt uiteraard enkel voor verzekeringen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met jouw gezondheid, zoals een levensverzekering. Een brandverzekering, bijvoorbeeld, zal hierdoor niet duurder worden. Ook bij gezamenlijke verzekeringen, zoals een hospitalisatieverzekering, telt jouw persoonlijk risico niet mee, maar wordt er uitgegaan van het gemiddelde risico van de betrokken groep.

Help, ik heb een verkeersongeval in het buitenland!

Zorg ervoor dat je altijd een Europees aanrijdingsformulier in je auto hebt liggen. Hiermee kan je op een eenvoudige manier een ongeval beschrijven en aangeven. Dit document is voor alle leden van de Europese Unie gelijk, zodat er geen verkeerde interpretaties mogelijk zijn. Indien je niet weet hoe je het document moet invullen, kan je altijd terecht op het noodnummer van je verzekeraar of bij je verzekeringsmakelaar.

Hoe werkt het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen?

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terugkrijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al je tak 21-contracten samen. Als je dus meerdere verzekeringscontracten tak 21 zou hebben bij een verzekeraar die failliet gaat, dan komt het Beschermingsfonds voor maximum 100.000 euro tussen.

Dit geldt niet voor tak 23-producten. Op het moment dat je jouw spaargeld verplaatst van tak 23 naar tak 21 in dezelfde polis, dan start deze dekking wel. Deze maatregel geldt voor alle contracten zonder fiscaal voordeel, pensioensparen en langetermijnsparen.

Ik verander van werk, wat met mijn hospitalisatieverzekering?

Indien je bij de nieuwe werkgever een verplichte hospitalisatieverzekering krijgt, dan is er geen wachttermijn en ben je bij je opstart als werknemer meteen verzekerd. Betreft het een niet-verplichte hospitalisatieverzekering, dan kan er enige wachttijd zijn en wat bijkomende administratie. Wil je je hospitalisatieverzekering behouden wanneer je nieuwe werkgever hier niet in voorziet? Dan kan je de gezamenlijke hospitalisatieverzekering van de gezinsleden op individuele basis verderzetten, op voorwaarde dat je de afgelopen twee jaar onafgebroken een dergelijke verzekering hebt gehad. Opgelet, een individuele hospitalisatieverzekering valt meestal wel duurder uit dan een gezamenlijke.

Ik verhuur mijn pand aan mijn kinderen. Wie moet de brandverzekering ondertekenen?

In principe sluit jij als eigenaar van het pand de brandverzekering af. Jij bent dus het aanspreekpunt voor de maatschappij en verantwoordelijk voor de betaling van de polis. Het is wel aangewezen dat zowel jij als je kind, de huurder, in de polis worden opgenomen, zodat er geen discussie mogelijk is bij een schadegeval. Je beslist zelf of je zoon of dochter een deel van de premie aan jou moet betalen.   Ook de inboedel van je kind kan mee opgenomen worden in de brandpolis, maar wanneer het kind gehuwd of samenwonend is, is het aangeraden om hiervoor een afzonderlijke polis af te sluiten.

In hoeverre ben ik verzekerd tijdens een proefrit met een voertuig van de garage?

Stel dat je een ongeval tegenkomt en je bent in je recht, dan zal je (verplichte) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering de stoffelijke schade aan de wagen van de garage betalen, alsook jouw lichamelijke schade. Heel wat wagens van de garage zijn omnium verzekerd, waardoor je ook gedekt bent wanneer je in je onrecht zou zijn. Het is echter wel mogelijk dat de garage geen bestuurdersverzekering heeft afgesloten, waardoor jouw lichamelijke schade bij een ongeval door jouw fout niet verzekerd kan zijn. Vraag dus zeker alle informatie na bij je garage!

Is een autoverzekering verplicht?

De zogenaamde autoverzekering is eigenlijk de wettelijk verplichte BA Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto). Inderdaad, ‘wettelijk verplicht’ voor motorrijtuigen, dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor bestelwagens, vrachtwagens, tractoren, motorfietsen en bromfietsen. Deze verzekering vergoedt lichamelijke en stoffelijke schade aan derden en moet worden afgesloten door de eigenaar van het voertuig, ook als dit daarom niet altijd de bestuurder van het voertuig is. Als eigenaar van de auto ben jij dus aansprakelijk, ook als je op het moment van een ongeval niet aan het stuur zit.

Is een brandverzekering verplicht?

De brandverzekering noemen we ook wel woonverzekering en is niet verplicht, maar vaak wordt het wel vereist door de verhuurder van wie je je woning huurt of door de financiële instelling waarbij je bijvoorbeeld een hypothecaire lening afsluit. De inhoud van de brandverzekering is daarentegen wel voor een groot deel wettelijk bepaald, zeker wat de basisdekkingen betreft. Verplichte dekkingen zijn onder meer schade door brand, explosie of implosie, blikseminslag en storm- en hagelschade.

Is een omniumverzekering na enkele jaren nog interessant?

Wie een financiering heeft lopen voor zijn wagen, heeft zeker baat bij een omniumverzekering. Als de auto immers veel schade heeft opgelopen bij een ongeval, dan zal je zonder omniumverzekering zowel je financiering als de schade moeten betalen. Heb je geen financiering lopen, dan hangt het van je persoonlijke financiële situatie af of je je een omniumverzekering kunt veroorloven. Weet ook dat je altijd kunt overstappen van een volledige omniumverzekering naar een beperkte omnium.

Kan ik een fiscaal voordeel uit de levensverzekering halen nu de woonbonus is afgeschaft?

De wettelijke pensioenleeftijd is na alle hervormingen nog steeds 65 jaar, maar de voorwaarden voor een vervroegd pensioen worden wel bijna jaarlijks verstrengd. Vanaf 2020 zijn volgende regels van kracht: de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen is … jaar en … maanden, op voorwaarde dat je … loopbaanjaren achter de rug hebt. Er is wel een uitzondering voor mensen van … jaar met … loopbaanjaren.

Mijn bedrijf huurt machines. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De machines die je in je bedrijf gebruikt, of deze nu tot je eigendom behoren of gehuurd zijn, kan je laten verzekeren. Opgelet: de meeste polissen sluiten ongevallen met machines zonder CE-label uit! Koop je toestellen dus bij erkende producenten en zorg ervoor dat ze het CE-label dragen.

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

In geval van een juridisch geschil heb je dankzij de rechtsbijstandverzekering de mogelijkheid om eerst op je rechten gewezen te worden en verdedigd te worden zonder dat je moet opdraaien voor de gerechtskosten en erelonen van advocaten en experten. Opgelet, niet bij elke rechtsbijstandverzekering kan je zelf je advocaat kiezen.

Wat is een gezinsverzekering?

De gezinsverzekering wordt ook wel eens de familiale genoemd, maar is de officiële term is eigenlijk Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering, BA Familiale of Verzekering Privéleven. Hiermee ben je gedekt tegen de schade aan een derde waarvoor je privé aansprakelijk bent. Ook je poetsvrouw of babysitter kunnen door een dergelijke polis worden beschermd als zij schade zouden aanrichten wanneer ze hun functie bij jouw thuis uitoefenen. Zelfs je huisdier of inwonenden die niet tot je gezin behoren, kunnen in de polis worden opgenomen.

Wat is het verschil tussen een beperkte en volledige omniumverzekering?

Het spreekt voor zich dat je bij een volledige omniumverzekering helemaal gedekt bent tegen onder meer brand, diefstal, glasbreuk en eigen schade. Ben je bij een ongeval in de fout, dan zal je BA-verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) een vergoeding betalen aan de tegenpartij. De volledige omniumverzekering bevat een waarborg eigen schade en zal bijgevolg de schade aan de eigen wagen ook vergoeden. Dit laatste is niet het geval bij een beperkte omniumverzekering, want daarin is geen waarborg eigen schade inbegrepen. In beide omniumverzekeringen zijn ook de noodzakelijke uitrustingen, zoals een brandplusapparaat, achterlichten en dergelijke meer verzekerd. Alleen bijkomende accessoires zoals autoradio, siervelgen of jassen of laptops die los in je wagen liggen, zijn niet gedekt bij diefstal of schade. Je kan deze uiteraard wel laten verzekeren, maar dat betekent dan ook een duurdere premie.

Welke documenten moet ik bij de verzekeraar in orde brengen bij het overlijden van een familielid?

Indien iemand van je familie sterft, dan moet je de akte van het overlijden en de oorzaak van het overlijden aan je verzekeraar bezorgen. De akte ontvang je van de burgerlijke stand bij aangifte van het sterfgeval. De oorzaak wordt door de nabestaanden in een specifiek document beschreven, wat vervolgens geldt als effectieve verklaring. Hierin kan ook de huisarts zaken toevoegen. Om te weten wie recht heeft op de overlijdensuitkering, kan je een akte of attest van erfopvolging opvragen bij de notaris of het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap wordt voltooid.

Wordt de levensverzekering uitgekeerd bij zelfmoord?

Ja, hoe vreemd het ook mag lijken. Dat is wel enkel het geval wanneer de levensverzekering ook een overlijdensdekking bevat. Opgelet, de levensverzekering zal het overlijden niet dekken als de zelfdoding binnen het jaar na het ondertekenen van het contract plaatsvindt.

Wordt plastische chirurgie ook gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Ja, maar enkel wanneer het gaat om een reconstructieve ingreep. Hieronder vallen ingrepen om lichamelijke letsels door een ongeval, ziekte of aangeboren afwijking, te herstellen of tot minimale schade te herleiden. Denk bijvoorbeeld aan reconstructie van de borst na borstkanker. Houd wel rekening met mogelijke franchises en vergoedingslimieten. Gaat het om een esthetische ingreep, zoals een neuscorrectie of borstvergroting, dan zal de hospitalisatieverzekering deze ingreep niet denken. Deze mag enkel tussenkomen wanneer het gaat om een onzeker risico. Voor plastische chirurgie kies je bewust, waardoor dit dus niet gedekt zal worden.
Blijf op de hoogte

Ben je graag als eerste op de hoogte van onze laatste nieuwtjes? Schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief.
naam 
voornaam 
email 
 Ja, ik ga akkoord met de privacy en algemene voorwaarden

All rights reserved - QVH - algemene voorwaarden - privacy policy - AssurMiFID
edit afsluiten
Vraag of afspraak?